Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu" - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017)

Đại hội Công đoàn cơ sở
Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn tổ chức đại công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 23 Tháng 10 2016 07:43

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn tổ chức đại công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố

 
Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn tổ chức đại công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 23 Tháng 10 2016 07:38

Tài liệu tham khảo: Hướng dẫn tổ chức đại công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục thành phố  

 
Những điều cần biết về đại hội công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 23 Tháng 10 2016 07:35

Những điều cần biết về đại hội công đoàn

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN