Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2010 - 2015 In
Viết bởi Ánh Nguyệt   
Thứ hai, 20 Tháng 4 2015 12:01
Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố
giai đoạn 2010 - 2015

Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua (2010- 2015), ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thi đua của ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức.

 

 

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Nguyễn Phương Nam – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố
phát biểu khai mạc Hội nghị

5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố. Chất lượng giáo dục các cấp học từng bước nâng cao và phát triển toàn diện. Từ công tác thi đua, khen thưởng, ngành xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm (2010- 2015), toàn ngành có 106 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 13 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, 547 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp thành phố; 112 tập thể và 984 cá nhân được UBND thành phố tặng Giấy khen, 48 cá nhân và 38 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 9 cá nhân và 8 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo; 5 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 4 Cờ thi đua của Chính phủ, 1 Cờ thi đua của Bộ giáo dục và đào tạo tặng cho các tập thể; 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; toàn ngành có 6.556 cá nhân được công nhận đạt lao động tiên tiến.

Ông Trần Đức Minh - Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định
Phát biểu tại Hội nghị

Ông Trần Đức Minh - Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định: “Thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Những kết quả của ngành giáo dục và đào tạo thành phố đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà…”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
Phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố: “Phong trào thi đua yêu nước của thành phố nói chung và của ngành giáo dục và đào tạo thành phố nói riêng được cán bộ, giáo viên và nhân viên của ngành tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào rộng khắp trong toàn ngành. Tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt khó, yêu nghề của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, nhất là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu”.

Tại hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2010 - 2015 đã khen thưởng 20 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc


Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Bà Tô Thị Thu Hường– Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố
phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Bà Tô Thị Thu Hường– Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, trong đó tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ánh Nguyệt

Cập nhật ngày Chủ nhật, 26 Tháng 4 2015 13:02