Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021! Nhiệt Liệt chào mừng 92 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929-2021)!

Chủ động đổi mới, tích cực sáng tạo bước vào năm học mới PDF. In Email
Viết bởi Ánh Nguyệt   
Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 12:57

Phòng giáo dục & đào tạo thành phố Quy Nhơn
Chủ động đổi mới, tích cực sáng tạo bước vào năm học mới

Năm học 2014 - 2015, Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Quy Nhơn đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được đẩy mạnh ở các cấp học, bậc học mang lại nhiều kết quả quan trọng. Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố phối hợp với công đoàn ngành và các hội đoàn thể, Hội khuyến học thành phố tiếp tục phát động sâu rộng và hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động xây dựng chương trình, hoạt động cụ thể, chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho giáo viên (GV) và người lao động, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành trong năm học.

 

Bà Tô Thị Thu Hường – Phó Trưởng phòng GD-ĐT thành phố
Trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định
Phát biểu tại Hội nghị

Năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những nỗ lực vượt bậc, Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Quy Nhơn đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng. Năm học 2014 - 2015, đã thực hiện hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; ở cấp bậc tiểu học, có 161 học sinh đạt giải thi Tiếp Anh trên internet cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt 20 giải (HCĐ: 06, KK: 14), 01 học sinh đạt giải Ba cuộc thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” quốc gia, tham gia thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh dạt 267 giải, cấp quốc gia đạt 04 giải (HCB: 03, HCĐ: 01. Cấp trung học cơ sở, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố có 08 sản phẩm đạt giải, tuyển chọn dự thi cấp tỉnh đạt 03 giải khuyến khích; tổ chức học sinh thi giải toán trên MTCT, kết quả có 28 học sinh đạt giải; tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp thành phố có 191 học sinh được công nhận, trong đó có 89 học sinh đạt giải. Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố đã chọn đội tuyển bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh và dẫn đầu toàn tỉnh với 47 giải (Nhất: 03, Nhì: 08, Ba: 22, KK: 14). Tham gia thi Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh đạt 355 giải, cấp quốc gia đạt 27 giải (HCV: 04, HCB: 02, HCĐ: 02, KK: 19); có 02 học sinh đạt giải Ba và giải Khuyến khích cuộc thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” quốc gia; tham gia cuộc thi giải Toán trên internet cấp tỉnh đạt 113 giải, cấp quốc gia đạt 07 giải (HCB: 02, HCĐ: 05) và nhiều giải thưởng khác…

Các phong trào mũi nhọn ngày càng có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhiều biện pháp tích cực giảm tối đa tình trạng học sinh bỏ học; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ, GV đã thể hiện được khả năng chuyên môn nghiệp vụ, có tâm huyết, trách nhiệm đối với học sinh; có ý thức tham gia bồi dưỡng, tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn ngày càng cao; tỷ lệ GV mầm non đạt chuẩn 100%, trong đó vượt chuẩn 52,27%; tỷ lệ GV cấp TH và THCS đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn cấp TH 96,15%; cấp THCS 93,46%; hoàn thành công tác phổ cập giáo dục năm 2014 ở các bậc học trên hệ thống phần mềm trực tuyến, được Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Định kiểm tra và công nhận.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
Tổng kết bế mạc Hội nghị

Năm học 2015 - 2016, Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Quy Nhơn xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm cho từng cấp học, trong đó chú trọng đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng nguồn lực đầu tư… Với sự chủ động đổi mới, tích cực sáng tạo bước vào năm học mới, sự nỗ lực đổi mới theo tinh thần kỷ cương trách nhiệm, chất lượng hiệu quả, tin rằng Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố sẽ đạt nhiều kết quả cao trong năm học 2015 - 2016.

Ánh Nguyệt

CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN
VINH DỰ ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG NĂM HỌC 2014 – 2015

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 9 2015 16:32
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN