Công văn số: 290/LĐLĐ-CSPL ngày 13/12/1013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 27 Tháng 2 2015 04:10

Công văn số: 290/LĐLĐ-CSPL ngày 13/12/1013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Cập nhật ngày Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 04:42