Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019! CNVCLĐ thành phố đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2019!Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)!

Uỷ ban kiểm tra
Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 15:53

Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn

 
Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 04:20

Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Cập nhật ngày Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 04:22
 
Mẫu số 8: Báo cáo kết quả tự chấm điểm của Ủy ban kiểm tra CĐCS PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:56

Mẫu số 8: Báo cáo kết quả tự chấm điểm của Ủy ban kiểm tra CĐCS 

 
Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ ngày 07/3/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc đánh giá xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn ( đối với LĐLĐ thành phố, Công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 02:33

Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ ngày  07/3/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc đánh giá xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn ( đối với LĐLĐ thành phố, Công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc)

 
Hướng dẫn Số : 726 /HD-TLĐ Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:53

Hướng dẫn Số :  726 /HD-TLĐ Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 
Luật tố cáo PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:40

Luật tố cáo

 
Luật khiếu nại PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:38

Luật khiếu nại

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN