Hướng dẫn Số : 726 /HD-TLĐ Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:53

Hướng dẫn Số :  726 /HD-TLĐ Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.