Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 04:20

Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Cập nhật ngày Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 04:22