Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 15:53

Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn