Thông báo Về việc đóng kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua Vietinbank In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 15 Tháng 5 2019 02:46

Thông báo Số: 10 /TB-LĐLĐ, ngày 08 /5/2019 Về việc đóng kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua Vietinbank