Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018! Nhiệt liệt Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần XIII,nhiệm kỳ 2018-2023!

Chuyên mục xây dựng Đảng: PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 12:18

Trích giới thiệu bài “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái” xã luận đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 1/11/2016; Bài “Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng viên nơi cư trú” của tác giả Anh Tuấn.

Cập nhật ngày Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 12:20
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN