Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018! Nhiệt liệt Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần XIII,nhiệm kỳ 2018-2023!

Chuyên mục thông tin văn bản chính sách mới: PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 12:25

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tin về chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016. 

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN