Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!Chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định.Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân"năm 2018

Lấy ý kiến góp ý của ĐVCĐ dự thảo báo cáo trình Đại hội IX công đoàn thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 23:55

Lấy ý kiến góp ý của ĐVCĐ dự thảo báo cáo trình Đại hội IX công đoàn thành phố Quy Nhơn

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 07:19
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN