Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu" - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Lấy ý kiến góp ý của ĐVCĐ dự thảo báo cáo trình Đại hội IX công đoàn thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 23:55

Lấy ý kiến góp ý của ĐVCĐ dự thảo báo cáo trình Đại hội IX công đoàn thành phố Quy Nhơn

Cập nhật ngày Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 02:11
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN