Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020! CNVCLĐ thành phố đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quy Nhơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025!Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)!