Nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công trong các cấp công đoàn thành phố In
Thứ hai, 02 Tháng 4 2018 08:43

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật và các văn bản có liên quan về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện cho lao động nữ phát huy tốt nhất vai trò trong gia đình và xã hội. Với trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác vận động nữ CNVCLĐ, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nữ

công ngày càng phong phú tạo hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển KT-XH địa phương, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo đó, các cấp công đoàn thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết về giới và bình đẳng giới, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến lao động nữ như:Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11 của bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Nghị quyết 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình… Với phương châm hướng về cơ sở, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt chương trình bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao chuyên môn, tay nghề...Thông qua các hình thức tổ chức họp mặt giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hội thao, hội thi tìm hiểu, hái hoa dân chủ...,đã khơi dậy, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ, nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, phát huy phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của nữ CNVCLĐ, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”. Vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ thành phố tiếp tục tham gia tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác nữ công nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chú trọng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công cấp cơ sở; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ; vận động nữ CNVCLĐ tích cực thực hiện các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn khóa IX, chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XII; tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua; giới thiệu cho chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị những nữ CNVCLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Nhiều cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng và giữ trọng trách trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể từ cấp thành phố đến cơ sở.

Hoạt động Ban nữ công LĐLĐ thành phố

Riêng quý I năm 2018, LĐLĐ thành phố đã tổ chức tập huấn công tác nữ công cho 150 cán bộ phụ trách công tác nữ công, qua đógóp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công công đoàn cơ sở, xây dựng phong trào nữ CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn ngày càng phát triển; tổ chức kỷ niệm108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng,05 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, động viên lao động nữ tiếp tục khẳng định vai trò của nữ CNVCLĐ trong gia đình và xã hội; biểu dương, khen thưởng 7 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2017; phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền nữ cán bộ, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn, thu hút hơn 500 vận động viên của 61 CĐCS tham gia và nhiều hoạt động khác như: mitinh, tọa đàm, tham quan, du lịch, hội thi nấu ăn, hội thao… diễn ra sôi nổi ở cấp cơ sở. Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được chú trọng; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua “Hai giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Xây dựng gia đình CNVCLĐ thành đạt”; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; các hoạt động xã hội được quan tâm, thúc đẩy sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ thành phố ngày càng rõ nét hơn.

Phát huy thành tích đạt được, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nữ CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn tiếp tục đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, đưa công tác nữ công ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, khẳng định vai trò của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương.

Ánh Nguyệt