Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018! Nhiệt liệt Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần XIII,nhiệm kỳ 2018-2023!

Tuyên giáo
Công văn phối hợp chấm điểm đơn vị văn hóa PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 09 Tháng 10 2018 02:24

Công văn phối hợp chấm điểm đơn vị văn hóa

 
Công văn kèm kế hoạch 131-KH/BTCTW về Giải Búa liềm vàng PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 30 Tháng 8 2018 07:54

Công văn kèm kế hoạch 131-KH/BTCTW về Giải Búa liềm vàng

 
Đề cương tuyên truyền Cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 03:42

Đề cương tuyên truyền Cách Mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

 
Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 03:20

Hướng dẫn

và Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 12 2018 03:33
 
Tài liệu tuyên truyền 400 năm chữ Quốc ngữ tại Bình Định PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 08:39

Tài liệu tuyên truyền 400 năm chữ Quốc ngữ tại Bình Định

Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 03:39
 
Đề cương tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 08:37

Đề cương tuyên truyền 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 03:41
 
Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 09:13

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ CNVCLĐ thành phố QN lần I năm 2018

 
Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 07 Tháng 4 2016 09:04

Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn công nhân, viên chức, lao động TP. Quy Nhơn năm 2016

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 06:24
 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 22:16

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền  Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

 
Câu hỏi tham khảo thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:59

Câu hỏi tham khảo thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”

 
Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2015 của LĐLĐ thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:14

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2015 của LĐLĐ thành phố V/v tổ chức Hội thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” trong công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn năm 2015

Cập nhật ngày Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:33
 
Thể lệ và câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:33

Thể lệ và câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cập nhật ngày Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:40
 
Công văn Số: 07 /LĐLĐ ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:31

Công văn Số:  07 /LĐLĐ ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 

 
Quyết định Số: 589/QĐ-TLĐ này Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 13:12

Quyết định số: 589/QĐ-TLĐ này Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị)

 

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN