Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 - Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động - Cuộc vận động xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!Chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Định.Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng Công nhân"năm 2018

Tuyên giáo
Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 07 Tháng 4 2016 09:04

Thông báo tổ chức Giải Bóng bàn công nhân, viên chức, lao động TP. Quy Nhơn năm 2016

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 06:24
 
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 22:16

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền  Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

 
Câu hỏi tham khảo thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:59

Câu hỏi tham khảo thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại”

 
Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2015 của LĐLĐ thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:14

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2015 của LĐLĐ thành phố V/v tổ chức Hội thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” trong công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn năm 2015

Cập nhật ngày Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:33
 
Thể lệ và câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:33

Thể lệ và câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cập nhật ngày Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:40
 
Công văn Số: 07 /LĐLĐ ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:31

Công văn Số:  07 /LĐLĐ ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 

 
Quyết định Số: 589/QĐ-TLĐ này Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 13:12

Quyết định số: 589/QĐ-TLĐ này Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị)

 

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN