500 đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2017

500 đoàn viên, CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2017

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Sáng ngày 25/5, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho gần 500 đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn thành phố.

 
 
 
 
 
Quang cảnh
Đ/c Lê Văn Chánh – Phó Trưởng ban Ban tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn

Đồng chí Lê Văn Chánh – Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Ban tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn, báo cáo viên hội nghị đã trình bày những nội dung chủ yếu về việc học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo nhiệm kỳ 2015-2020 và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; mối quan hệ gắn bó, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; những giá trị to lớn, nổi bật của những di sản mà Bác Hồ đã để lại thông qua những câu chuyện, ví dụ cụ thể, sinh động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác…

Đ/c Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn Phạm Thị Thanh Tùng cho biết: Hội nghị nhằm quán triệt đoàn viên, CNVCLĐ thành phố nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ thành phố”.

Qua đợt học tập, cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top