Ban Thường vụ

Ban Thường vụ

Phạm Thị Thanh Tùng
Chức vụ: Chủ tịch
Năm sinh: 17/12/1972
Điện thoại cơ quan: 0256 3822 399
Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy
Chức vụ: Phó chủ tịch
Năm sinh: 10/06/1977
Điện thoại cơ quan: 0256 3822 399
Lý Chiêu Hòa
Chức vụ: Ủy viên
Năm sinh: 20/01/1970
Điện thoại cơ quan:
Trần Thị Trâm Anh
Chức vụ: Ủy viên
Năm sinh: 15/10/1976
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ: Ủy viên
Năm sinh: 10/08/1988
Điện thoại cơ quan: 0256 3822 399
Scroll to Top