Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn đã có sức lan tỏa, tạo động lực để nữ CNVCLĐ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Sinh hoạt câu lạc bộ nữ công thành phố Quy Nhơn

Sôi nổi thi đua

Chỉ riêng 5 năm (2010 – 2015), các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức 238 đợt tuyên truyền với trên 20 nghìn lượt nữ CNVCLĐ tham dự; Ban nữ công LĐLĐ thành phố tổ chức 14 buổi sinh hoạt câu lạc bộ nữ công với hơn 1.500 cán bộ nữ công cơ sở tham dự. Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố còn tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và kiến thức về giới, bình đẳng giới cho cho cán bộ nữ công cơ sở; tổ chức gặp mặt biểu dương gia đình CNVCLĐ hạnh phúc tiêu biểu; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia đình…, đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về mọi mặt, về chính sách bình đẳng giới, trách nhiệm chia sẻ công việc nhà của các thành viên trong gia đình, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ vừa làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ, vừa làm tốt công tác xã hội. Từ năm 2012 đến nay, đã có 62 tập thể và 139 nữ CNVCLĐ được LĐLĐ thành phố biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 53 nữ CNVCLĐ được các cấp biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước CNVCLĐ thành phố.

Hiệu quả thiết thực

Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi trong nữ CNVCLĐ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhiều hội nghị tuyên truyền được tổ chức lồng ghép với các hoạt động đa dạng như: hội thi tìm hiểu kiến thức về giới, về các nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với lao động nữ, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình trong nữ CNVCLĐ; sinh hoạt hái hoa dân chủ, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ…; qua đó động viên nữ CNVCLĐ thành phố tích cực tham gia, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của cơ quan, đơn vị, nữ CNVCLĐ đã nỗ lực phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người con hiếu thảo, là dâu hiền, vợ đảm, là người mẹ mẫu mực, hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Đồng thời, nữ CNVCLĐ thành phố đã gương mẫu đi đầu trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Hiện tổng số CNVCLĐ trên địa bàn thành phố là 10.218 người, trong đó nữ CNVCLĐ là 5.259 người, chiếm tỷ lệ 51,46%. Nhận thức rõ công tác vận động nữ CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong nữ CNVCLĐ; không ngừng củng cố, kiện toàn Ban nữ công, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ nữ công nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng hoạt động. Phát động sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua “Lao động giỏi -Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.Đồng thời chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố
tặng giấy khen cho các cá nhân

Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban nữ công LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Nhiều năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được đông đảo nữ CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng và tham gia, góp phần nâng cao ý thức của nữ CNVCLĐ trong việc học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả trong công tác. Phong trào thực sự đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nữ CNVCLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ thành phố vừa năng động, vừa đảm đang, qua đó khẳng định được vai trò, nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”. Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã góp phần nâng cao vai trò của nữ CNVCLĐ trong gia đình và xã hội, khẳng định là lực lượng quan trọng góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của thành phố.

Để phong trào  “Giỏi việc nước đảm việc nhà” trở thành động lực để nữ CNVCLĐ làm tốt công tác chuyên môn và gia đình, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố Quy Nhơn tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động công tác nữ công; củng cố kiện toàn các tổ, ban nữ công ở cơ sở; quan tâm chăm lo đến đời sống nữ CNVCLĐ, góp phần khẳng định vai trò to lớn của nữ CNVCLĐ phát triển kinh tế – xã hội địa phương và hiệu quả hoạt động công đoàn trên địa bàn thành phố.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top