Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Xác định việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm để từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân” theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, BHXH thành phố Quy Nhơn đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm tăng nhanh số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình. 

Thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngay sau khi Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình, BHXH thành phố đã tổ chức quán triệt Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT hộ gia đình theo quy định của Luật BHYT; tuyên truyền chính sách pháp luật triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; kịp thời tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về đối tượng, mức đóng, quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình đến các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với chính sách BHYT nhằm phát huy tinh thần cộng đồng trong xã hội, người khỏe mạnh cũng phải có trách nhiệm tham gia BHYT để có sự chia sẻ ngay trong mỗi gia đình. Tuy nhiên do mới triển khai thực hiện BHYT bắt buộc theo hộ gia đình nên nhiều người dân chưa nắm rõ quy định mới, kinh tế nhiều hộ gia đình còn khó khăn, việc triển khai thống kê lập danh sách tham gia theo hộ chưa thể thực hiện được, người dân muốn tham gia BHYT phải chứng minh tình trạng tham gia BHYT của tất cả các thành viên trong gia đình nên ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT. Mặt khác, kinh tế của nhiều bộ phận hộ gia đình còn gặp khó khăn, không đủ đóng một lúc cho toàn thành viên trong hộ gia đình. Nhằm hỗ trợ đối tượng tham gia theo hình thức BHYT tự nguyện hộ gia đình, luật đã quy định cơ chế khuyến khích theo hướng giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Do đó, việc mua BHYT theo hộ gia đình dù đã giúp giảm mức đóng khá nhiều so với việc mỗi thành viên tự mua, nhưng vẫn là khó khăn đối với những hộ có thu nhập thấp.

Với phương châm vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện vì sức khỏe cộng đồng, BHXH thành phố đã tổ chức nhiều kênh cho người dân mua BHYT, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính cho người tham gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về BHYT hộ gia đình, chi thanh toán đúng, đủ, kịp thời cho người khám, chữa bệnh BHYT và giải quyết các chế độ liên quan… Hướng tới mực tiêu BHYT toàn dân, BHXH thành phố Quy Nhơn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần tạo niềm tin và thu hút đông đảo người dân tham gia BHYT, thực hiện hiệu quả BHYT hộ gia đình, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Khôi Nguyên

Những tin mới hơn

Scroll to Top