Để thực hiện tốt Nghị định số 98 của Chính phủ về việc “Thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”

Để thực hiện tốt Nghị định số 98 của Chính phủ về việc “Thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/ifwvt15fg6dshu3fg.jpg

Ngày 24/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp (DN) thuộc mọi thành phần kinh tế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2014). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng hướng dẫn DN mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội nhằm thực hiện và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và DN trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội; tiếp tục hoàn thiện pháp luật để DN phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Quy định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Theo Nghị định, DN có từ 3 NLĐ là đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc thành lập và hoạt động tổ chức Đảng tại DN được thực hiện như sau: Nếu DN đã có tổ chức Đảng, tổ chức Đảng tại DN tiến hành rà soát số NLĐ là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong DN đang sinh hoạt đảng ở nơi khác và đề nghị cấp ủy đảng cấp trên chuyển số NLĐ là đảng viên đó về sinh hoạt tại tổ chức Đảng của DN. Với DN chưa có tổ chức Đảng, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở nơi DN hoạt động tiến hành rà soát khi có đủ từ 3 NLĐ là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong DN đang sinh hoạt đảng ở nơi khác, tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với DN làm các thủ tục thành lập tổ chức Đảng ở DN. Trường hợp DN chỉ có 1 hoặc 2 NLĐ là đảng viên chính thức, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chuyển số lao động là đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, quyết định lập chi bộ ghép hoặc phân công đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại DN; chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển đảng ở DN, khi có đủ 3 NLĐ là đảng viên chính thức làm việc cùng DN, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức Đảng tại DN. Nếu DN chưa có NLĐ là đảng viên, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở nơi DN đặt trụ sở chính, phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong DN phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức Đảng tại DN.

Doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn sau 6 tháng thành lập

Theo Nghị định, doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nghị định nêu rõ, chậm nhất sau 6 tháng từ ngày DN được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phải phối hợp cùng DN thành lập tổ chức công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tập thể lao động. Sau thời gian quy định trên, nếu DN chưa thành lập tổ chức Công đoàn, công đoàn cấp trên có quyền chỉ định Ban chấp hành Công đoàn lâm thời của DN để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tập thể lao động.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 07/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định và kế hoạch số 28 –KH/TU ngày 05/4/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn sơ sở tại các DN khu vực ngoài nhà nước.

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/nafa0x8x4itabl7fg-1.jpg

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ TP. Quy Nhơn (ngoài cùng bên phải)

và Ban chấp hành CĐCS lâm thời công ty TNHH Xây dựng Trâm Đắc

Ông Nguyễn Ngọc Tiến Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: Để thực hiện tốt Nghị định 98 của Chính phủ về việc “Thành lập tổ chức chính trị, chính trị – xã hội tại doanh nghiệp”. LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước của Thành uỷ, đề xuất UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác khảo sát, tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tại các DN có đủ điều kiện, góp phần chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ theo đúng quy định của pháp luật; tạo mối quan hệ hài hoà, ổn định tiến bộ trong DN.

Ánh Nguyệt

 

Những tin mới hơn

Scroll to Top