Hoạt động công đoàn thành phố Quy Nhơn Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả

Hoạt động công đoàn thành phố Quy Nhơn Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII (2012-2017), hoạt động công đoàn (CĐ) và phong trào CNVCLĐ thành phố đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của TP Quy Nhơn. Điểm nổi bật của hoạt động CĐ ở TP Quy Nhơn là khả năng sáng tạo, tận tụy vì lợi ích người lao động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên. Với những nỗ lực, phấn đấu của CNVCLĐ và hoạt động CĐ thành phố; nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017), LĐLĐ TP Quy Nhơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Ba, 3 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam, 3 Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của LĐLĐ tỉnh Bình Định và được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Với tinh thần năng động sáng tạo, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong xã hội. LĐLĐ thành phố chú trọng đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn; tổ chức phân Cụm thi đua CĐCS theo từng loại hình đơn vị, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Cụm và các CĐCS trực thuộc.

Đổi mới để nâng cao hiệu quả

LĐLĐ TP. Quy Nhơn hiện có 211 CĐCS trực thuộc và 7.882 đoàn viên.Giai đoạn 5 năm (2012-2017), đã có thêm 3.344 CNVCLĐ tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ (đạt 111,46 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII); thành lập mới 54 CĐCS; giới thiệu 1.038 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có 624 đồng chí được vinh dự được kết nạp vào Đảng (đạt 156 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VIII). LĐLĐ Quy Nhơn đã chỉ đạo các cấp CĐ thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nội dung, hình thức được đổi mới phù hợp với từng đơn vị, doanh nghiệp và CNVCLĐ; sôi nổi các hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được lồng ghép đa đạng với nội dung tuyên truyền giáo dục. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh từ thành phố đến cơ sở, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”. Trong nhiệm kỳ qua, có 2.863 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả cao và làm lợi hàng chục tỷ đồng, 6 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo, nhiều công trình trọng điểm được gắn biển tiêu biểu. Việc nhân rộng mô hình mới, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được chú trọng. Từ các phong trào thi đua đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ CĐ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Hoạt động LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2012-2017

Công đoàn là chỗ dựa vững chắc

Nhiệm kỳ 2017-2022, bằng cách làm hiệu quả, thiết thực đã thu hút người lao động tự nguyện đến với tổ chức và xem CĐ là chỗ dựa vững chắc của mình. Hàng năm, có 76 % số CĐCS được xếp loại khá trở lên trong khi tỉ lệ đạt danh hiệu vững mạnh là trên 65 %. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đồng đều ở 2 khối trong và ngoài nhà nước là chủ trương nhất quán của LĐLĐ Quy Nhơn. Công đoàn Quy Nhơn chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, giải đáp kịp thời những thắc mắc của đoàn viên, CNVCLĐ về chế độ, chính sách, pháp luật lao động …Phối hợp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ” trong các doanh nghiệp. Tăng cường công tác giám sát và phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động của các cấp CĐ thành phố có chuyển biến mạnh về chất với mục tiêu hướng tới sự thiết thực và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ thành phố đã nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể ở đơn vị với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động; trao tặng đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn 4.769 suất quà với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện hơn 6 tỉ đồng; có 1.854 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. LĐLĐ thành phố tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 65 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tín chấp cho 134 lượt CNVCLĐ vay từ nguồn vốn phụ nữ nghèo thành phố với tổng số tiền vay hàng năm là 24,5 triệu đồng, từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm là 140 triệu đồng.

Sự nỗ lực không ngừng đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả đã đưa hoạt động công đoàn trở nên gần gũi hơn với người lao động. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ  (2017 – 2022) các cấp CĐ thành phố quyết tâm đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệmtiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT – XH thành phố, xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng văn minh, giàu đẹp xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế..

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top