Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Liên đoàn lao động thành phố Quy Nhơn

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015


Ngày 15.3.2015, tại thành phố thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân tỉnh Bình Định đã tổ chức phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015” với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

Liên đoàn lao động thành phố đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 – năm 2015” (từ ngày 15.3 đến ngày 21.3.2015) và tăng cường phối hợp tự kiểm tra ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị. Các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác ATVSLĐ – PCCN; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc hướng tới “ xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động” góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội thành phố bền vững.

Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn ban hành quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 06/2/2015 về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2015 do ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn làm tổ trưởng tiến hành kiểm tra 10 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tổ kiểm tra liên ngành làm việc công ty TNHH AVSS

Tổ kiểm tra liên ngành làm việc công ty TNHH Tiến Thịnh

Qua kiểm tra tổ kiểm tra liên ngành kiến nghị các doanh nghiệp: Cần kịp thời cập nhật các văn bản có liên quan đến ATVSLĐ – PCCN, xây dựng kế hoạch ATLĐ, VSLĐ và tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho người lao động; phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng nội quy lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện đo đạc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; xây dựng phương án PCCN, lập sổ theo dõi hệ thống máy bơm, hồ nước, kiểm tra định kỳ vận hành các thiết bị PCCC, cử người tham gia các lớp tập huấn PCCC … Các đơn vị chấp hành và thực hiện cơ bản tốt tiêu biểu như: Công ty cổ phần Espace Business Huế tại Bình Định (Big C), Công ty cổ phần Thiên Phúc.

Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất công ty cổ phần AVSS

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, tổ trưởng tổ kiểm tra liên ngành cho biết: Công tác ATVSLĐ – PCCN là việc làm hàng ngày và là việc làm thường xuyên tại các doanh nghiệp. Việc hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 – năm 2015” là nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp, đồng thời mỗi doanh nghiệp phải tự kiểm tra Công tác ATVSLĐ – PCCN tại đơn vị mình; qua kiểm tra tại một số doanh nghiệp đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhỡ, hướng dẫn và kiến nghị người sử dụng lao động nghiêm túc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về  An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

Ngọc Tưởng

Những tin mới hơn

Scroll to Top