Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Cơ quan, đơn vị văn hóa
Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 05:26

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  trên địa bàn tỉnh 

 
Thông báo về việc chấm điểm, bình xét đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và khen thưởng năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 05:10

Thông báo về việc chấm điểm, bình xét đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và khen thưởng năm 2016

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 05:31
 
Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 20 Tháng 11 2014 19:45

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

 
Hướng dẫn Số: 13/HD-LĐLĐ thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 11 Tháng 9 2014 00:29

Hướng dẫn Số: 13/HD-LĐLĐ thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN