Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chính sách pháp luật
Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 11 Tháng 5 2021 09:28

Quyết định số: 18 /QĐ-LĐLĐ, ngày 27 /4/2021 Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn

 
Công văn xét chon CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 30 Tháng 12 2020 09:46

Công văn 67 xét chon CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

 
Bảng chấm điểm Thỏa ước Lao động tập thể PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 18 Tháng 11 2020 03:15

Bảng chấm điểm Thỏa ước Lao động tập thể

 
Đề cương báo cáo giám sát Doanh nghiệp PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 08:49

Đề cương báo cáo giám sát Doanh nghiệp

 
Công văn vận động CNVCLĐ tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 02:22

Số: 18 /LĐLĐ V/v vận động CNVCLĐ tham gia phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2019

 
QUY CHẾ QUỸ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 21 Tháng 3 2019 02:13

Quyết định 74/QĐ-LĐLĐ ngày 17/9/2018 (v/v Ban hành Quy chế Quỹ Mái ấm Công đoàn), Mẫu biểu Quỹ Mái ấm Công đoàn

 
Công văn xét Quỹ Mái ấm Công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 09:01

Công văn xét Quỹ Mái ấm Công đoàn

Cập nhật ngày Thứ bảy, 04 Tháng 8 2018 09:39
 
Kê hoạch triển khai "Tháng Công nhân 2018" PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 07:36

Kế hoạch triển khai Tháng Công nhân năm 2018

 
Mẫu báo cáo số liệu hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:27

 Mẫu báo cáo số liệu hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:32
 
Công văn Số: 34 /LĐLĐ ngày 11/5/2017 của BTV LĐLĐ thành phố V/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:24

Báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 5 2017 20:29
 
Thông tư Số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 05:09

Thông tư Số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ gim định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 04 Tháng 9 2016 08:44
 
Nghị định số: 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 04:11

Nghị định số: 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Cập nhật ngày Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 21:28
 
Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 08 Tháng 6 2016 06:36

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt  buộc. 

 
Danh sách đề nghị tặng quà công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 06:30

Danh sách đề nghị tặng quà công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 06:33
 
Danh sách đề nghị khen thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 06:26

Danh sách đề nghị khen thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 06:54
 
Hướng dẫn tham gia đăng ký đề tài lao động sáng tạo PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 02:04

Hướng dẫn tham gia đăng ký đề tài lao động sáng tạo

Cập nhật ngày Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 02:07
 
Mẫu Danh sách trích trang đề nghị tặng quà nhân dịp tết Bính thân năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 21:45

Mẫu Danh sách trích trang đề nghị tặng quà nhân dịp tết Bính thân năm 2016

 
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 16:24

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2016

 
Nghị định số: 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 16:16

Nghị định số: 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

 
Nghị quyết 02/NQ-TLĐ ngày 17/11/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 16:01

Nghị quyết 02/NQ-TLĐ ngày 17/11/2015 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về  đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp

 
Nghị định Số: 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 23:01

Nghị định Số: 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 
Nghị định Số: 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 22:59

Nghị định Số: 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

 
Thông tư Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 22:55

Thông tư Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

 
Luật an toàn, vệ sinh, lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 7 2015 22:49

Luật an toàn, vệ sinh, lao động

 
Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH: hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 7 2015 22:45

Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH: hướng dẫn thực hiện
chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động
đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 13:37

Thông 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 25 Tháng 3 2015 19:39

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cập nhật ngày Thứ năm, 02 Tháng 4 2015 04:09
 
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 17 Tháng 1 2015 18:02
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
 
Luật việc làm PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 25 Tháng 12 2014 22:56

Luật việc làm

 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 09 Tháng 12 2014 23:09

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

 
Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ, ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Quy Nhơn về việc Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của công đoàn cơ sở PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 05:13

Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ, ngày  17  tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Quy Nhơn về việc Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của công đoàn cơ sở

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 06:06
 
Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 05:10

Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

 

 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 23 Tháng 11 2014 21:03

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

 
Hỏi và đáp pháp luật lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 15:48

Hỏi và đáp pháp luật lao động

 
Thông tư liên tịch Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:39

Thông tư liên tịch Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

 
Thông tư Số:180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:35

Thông tư Số:180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

 
Thông tư Số: 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:34

Thông tư Số: 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một snội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 ca Chính phủ hướng dẫn một sđiều của Luật Bảo hiểm xã hội vbảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH)

 
Thông tư Số: 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:31

Thông tư Số: 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

 
Nghị định Số: 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:26

Nghị định Số: 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo him xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

 
Nghị định Số: 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:23

Nghị định Số: 53/2014/NĐ-CP quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

 
Nghị định Số: 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:22

Nghị định Số: 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 
Nghị định Số: 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:19

Nghị định Số: 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

 
Nghị định Số: 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:17

Nghị định Số: 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động vtranh chấp lao động

 
Nghị định Số: 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:13

Nghị định Số: 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

 
Nghị định Số: 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:09

Nghị định Số: 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

 
Nghị định Số: 41/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:05

Nghị định Số: 41/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công

 
Nghị định Số: 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:03

Nghị định Số: 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

 
Bộ Luật lao động năm 2012 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:52

Bộ Luật lao động năm 2012

 
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:42

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 
Thông tư liên tịch Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:48

Thông tư  liên tịch Số: 39/2011/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông

 
Thông tư Số: 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:46

Thông tư Số: 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

 
Thông tư số:180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:45

Thông tư số:180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

 
Thông tư số: 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:43

Thông tư số: 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một snội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 ca Chính phủ hướng dẫn một sđiều của Luật Bảo hiểm xã hội vbảo hiểm xã hội bắt buộc

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN