Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Khen thưởng
Công văn kèm biểu mẫu báo cáo thành tích khen thưởng điền hình tiến tiến cấp LĐLĐ TP PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 22 Tháng 4 2020 02:30

Số: 17/LĐLĐ, ngày 20/4/2020 V/v xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp LĐLĐ thành phố.

 
Quy chế thi đua khen thưởng của LĐLĐ thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 26 Tháng 10 2018 01:02

Quy chế thi đua khen thưởng của LĐLĐ TP, nhiệm kỳ 2017-2022

 
Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 10/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 13:35

Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 10/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn

 
Biểu mẫu báo cáo khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu kèm theo công văn số 28/LĐLĐ ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 25 Tháng 4 2015 20:30

Biểu mẫu báo cáo khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu kèm theo công văn số 28/LĐLĐ ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố

Cập nhật ngày Chủ nhật, 03 Tháng 5 2015 12:26
 
Các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 10/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 05:07

Các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ ngày 10/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn

 

 

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN