Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Uỷ ban kiểm tra
Thông báo kiểm tra Tài chính CĐCS (đợt 2) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 02:21

Thông báo số 15/TB-LĐLĐ Kiểm tra Tài chính CĐCS (đơt 2)

 
Thông báo Kiểm tra chấp hành Điều lệ (đợt 1) 2020 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 02:10

Thông báo số 14/TB-LĐLĐ Kiểm tra chấp hành Điều lệ (đơt 1)

Cập nhật ngày Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 02:25
 
Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 15:53

Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra Công đoàn

 
Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 04:20

Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 03/11/2015 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về triển khai thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Cập nhật ngày Thứ sáu, 11 Tháng 12 2015 04:22
 
Mẫu số 8: Báo cáo kết quả tự chấm điểm của Ủy ban kiểm tra CĐCS PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:56

Mẫu số 8: Báo cáo kết quả tự chấm điểm của Ủy ban kiểm tra CĐCS 

 
Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ ngày 07/3/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc đánh giá xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn ( đối với LĐLĐ thành phố, Công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014 02:33

Hướng dẫn Số: 08/HD-LĐLĐ ngày  07/3/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Bình Định về việc đánh giá xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn ( đối với LĐLĐ thành phố, Công đoàn giáo dục thành phố, CĐCS và nghiệp đoàn trực thuộc)

 
Hướng dẫn Số : 726 /HD-TLĐ Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:53

Hướng dẫn Số :  726 /HD-TLĐ Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 
Luật tố cáo PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:40

Luật tố cáo

 
Luật khiếu nại PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:38

Luật khiếu nại

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN