Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Quy Nhơn đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” PDF. In Email
Viết bởi Lai Xuân   
Thứ ba, 03 Tháng 7 2018 02:05

Cùng với việc phát động sâu rộng các phong trào thi đua, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)”, tích cực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (NLĐ), hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

LĐLĐ thành phố chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong việc duy trì, thực hiện phong trào, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Vai trò đại diện, chức năng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ ngày càng được khẳng định. Các cấp công đoàn thành phố chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào gắn với thực hiện Luật ATVSLĐ năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị quyết, chỉ thị của Tổng LĐLĐ về công tác ATVSLĐ; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ (2015-2020) và Chương trình hành động số 07- CTr/TU ngày 25/02/2016 về “Công tác quản lý và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016- 2020” đến đoàn viên và CNVCLĐ; đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua, cải tiến kỹ thuật với hàng ngàn sáng kiến ứng dụng thiết thực vào thực tế công việc, trong đó nhiều sáng kiến thực hiện có hiệu quả góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 1 đề tài góp phần phân loại rác thải, tạo môi trường sạch, đẹp của thành phố được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng “Lao động sáng tạo”,góp phần xây dựng Quy Nhơn xứng tầm đô thị loại I, tiến gần hơn với đồ án điều chỉnh Quy hoạch thành phố Quy Nhơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Liên đoàn Lao động TP.Quy Nhơn làm việc tại Công ty TNHH Khoáng sản Thành An

Liên đoàn Lao động TP.Quy Nhơn làm việc tại Công ty TNHH TM Ánh Việt

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đỗ Văn Định khẳng định: “Công đoàn thành phố chú trọng mới nội dung và phương thức hoạt động; thay đổi phương thức chỉ đạo từ hành chính sang trực tiếp và thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ CĐCS theo hướng ở đâu CĐCS khó, ở đó có công đoàn cấp trên hỗ trợ, ở đâu công nhân khó, tổ chức công đoàn có mặt kịp thời; thường xuyên xuống cơ sở, bám sát thực tế hoạt động công đoàn”. Bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết thêm:“Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi vai trò đại diện của tổ chức công đoàn càng phải được tăng cường. Để làm tốt nhiệm vụ này, công đoàn thành phố chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS để vừa làm tốt vai trò tập hợp, vừa đại diện và bảo vệ quyền lợi NLĐ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích cho NLĐ;chủ động phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị triển khai và tăng cường những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc gắn với việc thực hiện Luật ATVSLĐ năm 2015 và các quy định về công tác ATVSLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động.Hằng năm, các CĐCS đã tích cực thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, sôi nổi hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN”, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ; huấn luyện ATVSLĐ, trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho NLĐ; trồng cây xanh, dọn dẹp sạch đẹp nơi làm việc, công trình, nhà xưởng…Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư đổi mới, nâng cấp các phương tiện, máy móc, thiết bị và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ. Điển hình trong phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” là các đơn vị: Công ty TNHH Thương Mại Ánh Việt, Công ty TNHH Khoáng sản Thành An, Công ty TNHH Thương mại May mặc YK, Công ty CP Thiên Phúc… Ông Đặng Thành Đức, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Khoáng sản Thành An, cho biết: “Khi nhận được chủ trương từ công đoàn cấp trên, Ban Chấp hành CĐCS đã phối hợp với Ban Giám đốc triển khai ngay các hoạt động để hưởng ứng phong trào, hướng đến lợi ích cho NLĐ. Đẩy mạnh các biện pháp giữ gìn, bảo vệ môi trường luôn sạch sẽ; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Công tác kiểm tra giám sát về ATVSLĐ cũng luôn được LĐLĐ thành phố chú trọng; mạng lưới An toàn vệ sinh viên cấp cơ sở hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp thanh kiểm tra công tác ATVSLĐ, Bảo hộ tại các doanh nghiệp…

CĐCS Công ty CP Thiên Phúcđẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”

Để đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền người sử dụng lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tiếp tục phối hợp chính quyền triển khai và tăng cường những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lai Xuân

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN