Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi Ánh Nguyệt   
Thứ tư, 31 Tháng 7 2019 08:44

Chiều ngày 24/7, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); biểu dương 32 cán bộ CĐCS tiêu biểu và công nhận 08 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” cấp thành phố năm 2018. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Từ Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng ban, hội, đoàn thể thành phố và cán bộ công đoàn thành phố qua các thời kỳ…

Quang cảnh buổi gặp mặt

Lịch sử tự hào

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại ý nghĩa 90 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc. Cùng với sự ra đời và phát triển nhanh chóng của tổ chức Tổng Công hội đỏ và phong trào công nhân cả nước nói chung, ở Bình Định nói riêng, tổ chức Công hội đỏ đã được thành lập tại Nhà máy đèn Quy Nhơn vào tháng 4 năm 1930 với 20 hội viên Công hội đầu tiên.

Phát huy truyền thống đó, từ ngày thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố không ngừng lớn mạnh và phát triển, đến nay nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 8.600 đoàn viên đang sinh hoạt tại 232 CĐCS trực thuộc. Các cấp công đoàn thành phố đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức, sáng tạo trong hoạt động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương. Tăng cường công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật và các chế độ chính sách, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tích cuwhcj tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Với những kết quả đạt được, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen. Ngoài ra, có sự đóng góp tích cực của cán bộ công đoàn được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen…

Đ/c Trần Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn, Chủ tịch HĐND thành phố

Phát biểu tại buổi gặp mặt

Xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Thanh nêu rõ, cùng với sự phát triển của tổ chức công đoàn và phong trào CNVCLĐ cả nước, hoạt động công đoàn thành phố đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT - XH của địa phương nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Trong thời kỳ đổi mới, tổ chức công đoàn thành phố Quy Nhơn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động, cùng với nhân dân thành phố khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Để tổ chức công đoàn vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Trần Văn Thanh đề nghị các cấp công đoàn thành phố cần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân; tạo động lực cho công nhân phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; đổi mới hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của công đoàn để nâng cao sức hấp dẫn, đoàn kết, vận động, tập hợp công nhân.

Đ/c Lê Từ Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

Phát biểu chỉ đạo

Các đ/c Lãnh đạo tặng giấy khen cho cán bộ công đoàn tiêu biểu 

Đại diện các gia đình nhận giấy công nhận "Gia đình CNVCLĐ thành đạt cấp thành phố" 

Trên cơ sở nhìn lại chặng đường 90 năm đã qua của tổ chức Công đoàn Việt Nam, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Từ Bình đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp công đoàn thành phố; đồng thời lưu ý trước tác động của quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tổ chức công đoàn cùng với giai cấp công nhân và người lao động đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất mới. Do vậy, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cần làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đi đôi với nâng chất lượng hoạt động CĐCS, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực sự chất lượng, hiệu quả với nội dung phong phú; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống người lao động; viết tiếp những trang sử tự hào của tổ chức công đoàn thành phố, xứng đáng là lực lượng cách mạng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

                                                                                                                                                                                                   Ánh Nguyệt

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN