Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn PDF. In Email
Viết bởi Ánh Nguyệt   
Thứ sáu, 22 Tháng 11 2019 01:07

Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa hoạt động các cấp công đoàn thành phố ngày càng phát triển. Do vậy, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ công đoànđủ về số lượng, bảo đảm về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng…,đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hàng năm, công đoàn thành phố dành nguồn kinh phí phù hợp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ CĐCS; khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn phấn đấu tự học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại đơn vị. Trong các đợt bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chú trọng vào những nội dung trọng tâm, thiết thực, như: Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hoạt động của CĐCS (chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của CĐCS, nhiệm vụ và phương pháp làm việc của chủ tịch CĐCS...); nhiệm vụ của tổ chức công đoàn về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, phúc lợi tốt hơn cho công đoàn viên; công tác thi đua, tuyên giáo, nữ công, kiểm tra, tài chính công đoàn, giải quyết và tham gia giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động… Tuy nhiên, LĐLĐ thành phố chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn theo từng nhóm đối tượng để có những nội dung và phương pháp theo sát với yêu cầu thực tiễn trong công việc. Đặc biệt, chú trọng các cơ sở công đoàn thuộc khu vực kinh tế ngoài Nhà nước bởi số lượng, chất lượng lao động, ngành nghề lao động luôn có sự biến động; quan hệ lao động có xu hướng phức tạp hơn”, ông Đỗ Văn Định - Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết.

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS

Phương pháp giảng dạy thường xuyên được đổi mới, hướng tới những nội dung thiết thực, cấp thiết mà cơ sở đang cần; ngoài việc truyền đạt kiến thức còn thông qua hình thức chia sẻ kinh nghiệm hoạt động từ thực tế, trao đổi và tìm cách tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động công đoàn tại đơn vị; đồng thời, còn thông qua nhiềuhình thức sôi nổi ở cơ sở như: tọa đàm, hội thảo, hoạt động liên kết, kết nghĩa, tham quan mô hình thực tế...Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hoạt động thiết thực của công đoàn thành phố và ở các CĐCS đã giúp cho cán bộ công đoàn được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố tổ chức 150 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn và 282 cuộc kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.Qua đó, nâng cao chất lượng hoạt động, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vấn đề thiếu sót. Bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết thêm: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn, giúp các cán bộ công đoàn thao tác thành thạo phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn, trong năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố. Đồng thời, hướng dẫn các cán bộ CĐCS việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn mới. Theo đó, thẻ mới sẽ tích hợp, ứng dụng các chương trình phúc lợi đoàn viên, bảo đảm tính năng đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý”.

LĐLĐ thành phố đánh giá khen thưởng tập thể, cá nhân

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, thông qua các lớp tập huấn và những hoạt động hữu ích, cán bộ CĐCS được trang bị những kiến thức cần thiết và vận dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động, đưa hoạt động các cấp công đoàn thành phố và phong trào CNVCLĐ ngày càng vững mạnh.

Ánh Nguyệt

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN