Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Công đoàn Quy Nhơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi Ánh Nguyệt   
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 09:26

Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tình hình mới”, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn được LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 4a của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, giai đoạn 2014 - 2019.

 

5 năm qua (giai đoạn 2014 - 2019), việc thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 24/06/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tình hình mới” được LĐLĐ thành phố Quy Nhơn triển khai sâu rộng, kịp thời đến các cấp CĐ thành phố. Công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 04a được các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, ban hành các quy chế phối hợp được thực hiện thường xuyên, có bổ sung, sửa đổi kịp thời.

Các hoạt động tiêu biểu trong năm 2019

Được sư quan tâm trực tiếp của Thành ủy Quy Nhơn và LĐLĐ tỉnh Bình Định, sự phối hợp chặt chẽcủa chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, các ngành thành phố có liên quan; sự đồng thuận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động cùng với sự nhiệt tình và tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn (CĐ) các cấp, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã thực hiện tốt vai trò đại diện và hướng dẫn đối với CĐCS trực thuộc, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, đưa hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ ngày càng khởi sắc. Trong đó, CĐ thành phố chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích của người sử dụng lao động, của nhà nước và xã hội; góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định; đồng thời cải tiến cách làm việc và sử dụng nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động trong điều kiện hiện có; đổi mới thực chất phương thức hoạt động và cách giao tiếp với cơ sở, doanh nghiệp và NLĐ; tập trung nâng cao năng lực của cán bộ CĐCS.

Đ/c Đỗ Văn Định (thứ 2 từ trái sáng sang) nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

về thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, giai đoạn 2014 - 2019

Nhìn chung, hoạt động của tổ chức CĐ thành phố ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung và phương thức hoạt động hướng theo phương châm vì quyền lợi chính đáng của công đoàn viên. Hiện nay, LĐLĐ thành phố có 221 CĐCS trực thuộc; có 8.040 công đoàn viên/10.277 CNVCLĐ; trong đó, có 102 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. 5 năm qua (2014 - 2019), thực hiện Nghị quyết 4a của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tình hình mới”, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chủ động phối hợp Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền NLĐ tại các doanh nghiệp, có 49 CĐCS tổ chức đối thoại trực tiếp với NLĐ tại các doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ cho NLĐ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và pháp luật lao động và tham gia xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định,có 48 doanh nghiệp áp dụng thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho NLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức CĐCS đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, CĐ thành phố thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Kết quả, thời gian qua, CNVCLĐ thành phố đã có 2.863 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và mang lại hiệu quả cao; đã có 6 đề tài lao động sáng tạo được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận.Với những thành tích đạt được trong 5 năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và chuyên đề; Bằng khen của UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Bình Định; vinh dự được Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Ba, thể hiện sự ghi nhận đóng góp của các cấp công đoàn thành phố đối với sự phát triển KT - XH thành phố và xây dựng tổ chức CĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong bối cảnh tình hình mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CĐ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết của Đại hội XIII CĐ tỉnh, Đại hội IX CĐ thành phố, hoàn thành tốt vai trò là tổ chức đại diện cho đoàn viên, NLĐ; LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung và hoạt động CĐ, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, NLĐ làm nền tảng cho hoạt động CĐ, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động CĐ của đoàn viên, NLĐ, đưa hoạt động các cấp CĐ thành phố ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Ánh Nguyệt

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN