Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn nâng cao hiệu quả công tác nữ công PDF. In Email
Viết bởi Ánh Nguyệt   
Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 07:17

Thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đãtổ chức triển khai và hướng dẫn các CĐCS trên địa bàn thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công, đổi mới về nội dung, hình thức ngày càng phong phú; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ trên các lĩnh vực phát triển KT-XH địa phương.

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chú trọng nội dung công tác vận động nữ CNVCLĐ, đi sâu về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn, công tác hoạch định và thực thi chính sách đối với lao động nữ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng, loại hình cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các

Chỉ thị, Nghị quyết về giới và bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình; Hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình; động viên lao động nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp...Thông qua các hình thức tổ chức gặp mặt giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hội thao, hội thi, hái hoa dân chủ...,đã nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật, về bình đẳng giới, phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của nữ cán bộ công đoàn và nữ CNVCLĐ thành phố. Trong năm, đã có nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho lao động nữ được tổ chức như: tổ chức Hội thi “Nghệ thuật cắt tỉa, trang trí hoa, củ, quả năm 2019” với sự tham gia của 156 thí sinh đến từ 78 CĐCS và sôi nổi các hoạt động cấp cơ sở như: Hội thi cắt tỉa hoa, củ, quả, Hội thi nấu ăn, các hoạt động tham quan di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh, giao lưu văn hóa văn nghệ, gặp mặt, tọa đàm, ... thu hút hàng nghìn lượt nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Hội thi cấp thành phố 

Công tác nữ công của các cấp công đoàn thành phố Quy Nhơn không ngừng nâng cao chất lượng, tích cực tham mưu với BCH trong việc phối hợp tham gia sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nữ CNVCLĐ; đảm bảo tốt chế độ chính sách cho nữ CNVCLĐ như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác; chủ động tham mưu, đề xuất những chính sách cho lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Phát động hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 9 tháng qua, LĐLĐ tỉnh biểu dương 7 nữ CNVCLĐ tiêu biểu, khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” và công nhận 02 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” cấp tỉnh. LĐLĐ thành phố Quy Nhơn biểu dương 19 nữ CNVCLĐ tiêu biểu, khen thưởng 36 cá nhân trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, công nhận 08 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” cấp thành phố...

Sôi nổi nhiều hoạt động nữ công diễn ra ở cấp cơ sở

Hiệu quả từ công tác nữ công và phong trào nữ đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, góp phần làm phong phú thêm nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, thu hút đông đảo sự tham gia của lao động nữ. Thông qua phong trào, tổ chức công đoàn thành phố thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ”, bà Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết. Vì sự tiến bộ của phụ nữ, đưa công tác nữ công ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, LĐLĐ thành phố tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ, phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ trong việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, khẳng định vai trò của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương.

Ánh Nguyệt

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN