Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Quý Mão năm 2023!

Tổ chức
Mẫu Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2021 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 18 Tháng 5 2021 09:54

Mẫu báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2021

Công văn số 35/LĐLĐ v/v báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021

 
Mẫu bảng điểm tổ Công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020 02:49

Mẫu bảng điểm tổ Công đoàn

 
Biểu mẫu theo công văn số 55/LĐLĐ ngày 15/10/2020 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 02:56

Mẫu số 1 - Báo cáo số liệu năm 2020

Mẫu số 2 - Bảng chấm điểm xếp loại CĐCS

Cập nhật ngày Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 03:53
 
Mẫu biểu kiềm tra CĐCS theo thông báo số 13/TB-LĐLĐ ngày 15/10/2020 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 08:36

Mẫu số 1 - Bảng điểm đơn vị HCSN

Mẫu số 2 - Bảng điểm đơn vị Doanh nghiệp và SNNCL

Mẫu số 3 - Bảng điểm nghiệp đoàn

Mẫu số 4 - Bảng điểm CĐ HTX

Mẫu số 5 - Bảng điểm UBKT

Mẫu số 6- Báo cáo số liệu

Cập nhật ngày Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 03:57
 
Các Biểu mẫu theo Thông Báo số 06/TB-LĐLĐ, ngày 29/6/2020 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 04:02

Mẫu số 1 - Bảng điểm đơn vị SNCL

Mẫu số 2 - Bảng điểm đơn vị SNNCL

Mẫu số 3 - Bảng điểm UBKT

Mẫu số 4 - Báo cáo số liệu

 
Các Biểu mẫu theo Thông Báo số 06/TB-LĐLĐ, ngày 29/6/2020 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 04:02

Mẫu số 1 - Bảng điểm đơn vị SNCL

Mẫu số 2 - Bảng điểm đơn vị SNNCL

Mẫu số 3 - Bảng điểm UBKT

Mẫu số 4 - Báo cáo số liệu

 
Mẫu Báo cáo Nghị Quyết 6a PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 02:54

Mẫu báo cáo số liệu NQ6

Đề cương Báo cáo NQ 6a

Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 6 2020 02:11
 
Công văn, phụ lục về việc xét tặng Kỷ niệm chương PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 06 Tháng 5 2020 08:55

Công văn số 22/LĐLĐ

Phụ lục kèm theo Công văn số 22

 
Các mẫu biểu báo cáo kèm Công văn số 59/LĐLĐ, ngày 20/10/2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 08:36

Mẫu 6- Báo cáo số liệu hoạt động CĐCS

Mẫu 2- Bảng điểm CĐ Doanh nghiệp và SNNCL

 
Các mẫu biểu báo cáo kèm Thông báo số 23/TB-LĐLĐ, ngày 22/10/2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 08:15

Mẫu 1 - Bảng điểm CĐ Hành chính sự nghiệp

Mẫu 2- Bảng điểm CĐ Doanh nghiệp và SNNCL

Mẫu 3 - Bảng điểm Nghiệp đoàn

Mẫu 4 - Bẳng điểm HTX - LHHTX

Mẫu 5- Bảng điểm UBKT

 

Mẫu 6- Báo cáo số liệu

 
Tham gia góp ý kiến về Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 07:57

Công văn Số: 54 /LĐLĐ V/v tham gia góp ý kiến về Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019

 
Mẫu đổi thẻ đoàn viên PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 08:31

Mẫu đổi thẻ đoàn viên theo CV 13/LĐLĐ ngày 05/4/2019

Danh sách đoàn viên

 
Bảng chấm điềm CĐCS năm 2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 03:23

Mẫu 01 Doanh nghiệp NNMẫu 02 - Các đơn vị sự nghiệp Công lậpMẫu 03 - Các cơ quan, Đơn vịMẫu 04 - Doanh nghiệp ngoài NN, sự nghiệp ngoài công lập,Mẫu 05- Hợp tác xã, Liên minh HTX, Mẫu 06 - Nghiệp đoànMẫu 07 - UBKT CĐCSMẫu 08 - Số liệu CĐCS năm 2018

Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 03:36
 
Mẫu báo cáo số liệu hoạt động CĐCS năm hoc 2018 -2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 23 Tháng 10 2018 03:08

Mẫu báo cáo số liệu hoạt động CĐCS năm hoc 2018 -2019

 
Mẫu báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 08:10

Mẫu báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 2018

 
Mẫu Phụ lục kèm Công văn số 27/LĐLĐ ngày 2/5/2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 03:35

Mẫu Phụ lục kèm Công văn số 27/LĐLĐ ngày 2/5/2018

 
Mẫu phụ lục kèm công văn số 25/LĐLĐ ngày 26/4/2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 03:24

Mẫu phụ lục kèm công văn số 25/LĐLĐ ngày 26/4/2018

 
Công văn báo cáo số liệu 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 07:15

Công văn báo cáo số liệu năm 2017 (dành cho CĐCS khối giáo dục)

 
Thông báo, bảng điểm phúc tra CĐCS PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 07:56

Thông báo, bảng điểm phúc tra CĐCS

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 07:18
 
Lấy ý kiến góp ý của ĐVCĐ dự thảo báo cáo trình Đại hội IX công đoàn thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 23:55

Lấy ý kiến góp ý của ĐVCĐ dự thảo báo cáo trình Đại hội IX công đoàn thành phố Quy Nhơn

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 07:19
 
Đề cương báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 27 Tháng 5 2017 20:28

Đề cương báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam  

 
Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 27 Tháng 5 2017 20:27

Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung)

Cập nhật ngày Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 07:19
 
Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 27 Tháng 5 2017 20:26

Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

 
Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 27 Tháng 5 2017 20:23

Công văn Số: 37/LĐLĐ ngày 23/5/2017 của Ban thương vụ LĐLĐ thành phố về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

 
Đề cương Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại Đại hội công đoàn cơ sở PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 23:39

Đề cương Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ tại Đại hội công đoàn cơ sở

 
Công văn số 26/LĐLĐ ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 17:24

Công văn số 26/LĐLĐ ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

 
Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 06/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 04 Tháng 4 2017 17:21

Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 06/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

 
Ủy ban bầu cử thành phố Quy Nhơn công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 27 Tháng 4 2016 22:37

Ủy ban bầu cử thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBBC ngày 22/4/2016 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quy Nhơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 06:39
Xem chi tiết...
 
Thông báo phúc tra đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 15:47

Thông báo phúc tra đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở năm 2015 đối với Loại hình: doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 02:51
 
Mẫu số 7: Báo cáo số liệu hoạt động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:53

Mẫu số 7: Báo cáo số liệu hoạt động

 
Mẫu số 6: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với Nghiệp đoàn) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:49

Mẫu số 6: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với Nghiệp đoàn)

 
Mẫu số 5: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:48

Mẫu số 5: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã)

 
Mẫu số 4: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:46

Mẫu số 4: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập)

 
Mẫu số 3: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với các cơ quan nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:43

Mẫu số 3: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với các cơ quan nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp)

 
Mẫu số 2: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với đơn vị sự nghiệp công lập) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:41

Mẫu số 2: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với đơn vị sự nghiệp công lập)

 
Mẫu số 1: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với doanh nghiệp nhà nước) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:39

Mẫu số 1: Báo cáo kết quả tự chấm điểm (Đối với doanh nghiệp nhà nước)

 
Quy định về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại các loại hình công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 21 Tháng 10 2015 15:20

Quy định về bảng điểm, cách chấm điểm, xếp loại  công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở  (Ban hành kèm theo Quyết định số:104 /QĐ-LĐLĐ ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định)

Cập nhật ngày Thứ hai, 02 Tháng 11 2015 22:35
 
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn giỏi” năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 21:54

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn giỏi” năm 2015

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 21:59
 
Thông báo tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 21:29

Thông báo tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2015

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 21:33
 
Công văn v/v báo cáo số liệu giữa nhiệm kỳ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 24 Tháng 7 2015 08:26
Công văn v/v báo cáo số liệu giữa nhiệm kỳ
 
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 08 Tháng 11 2014 06:57

Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 
Hướng dẫn số: 04/HD-LĐLĐ ngày 01/6/2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014 03:16

Hướng dẫn số:  04/HD-LĐLĐ ngày  01/6/2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc

 
Nghị định Số: 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:28

Nghị định Số: 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

 
Nghị định Số: 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:15

Nghị định Số: 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 
Luật công đoàn năm 2012 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:58

Luật công đoàn năm 2012

 
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:37

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013)

 
Luật cán bộ, công chức PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:31

Luật cán bộ, công chức

 
Luật viên chức PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 11:27

Luật viên chức

 
Nghị định Số: 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:39

Nghị định Số: 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

 
Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:32

Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN