Các mẫu biểu báo cáo kèm Công văn số 59/LĐLĐ, ngày 20/10/2019 In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 08:36

Mẫu 6- Báo cáo số liệu hoạt động CĐCS

Mẫu 2- Bảng điểm CĐ Doanh nghiệp và SNNCL