Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Tài chính
Công văn mở Tài khoàn tại Ngàn hàng PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 06:59

Công văn số 32/LĐLĐ ngày 9/6/2020 mở tài khoản CĐCS tại Ngân hàng

 
Công văn Báo cáo quyết toán tài chính 2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 10 Tháng 1 2020 03:38

Công văn Báo cáo quyết toán tài chính 2019

Mẫu biểu Báo cáo Quyết toán

 
Hướng dẫn xây dựng dự toán công đoàn năm 2020 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 01:25

Hướng dẫn Số : 04/HD-LĐLĐ, ngày 18/10 /2019 V/v xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020

Mẫu xây dựng dự toán

 
Thông báo Về việc đóng kinh phí công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 28 Tháng 5 2019 07:39

Thông báo Về việc đóng kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua Vietinbank

 
Mẫu QĐ phân công kế toán Công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:18

Mẫu QĐ phân công kế toán Công đoàn

 
Mẫu đề nghị kiêm hợp đồng mở Tài khoản PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 00:53

Mẫu đề nghị kiêm hợp đồng mở Tài khoản

 
Công văn mở tài khoàn nhận kinh phí Công đoàn cấp trả tự động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 00:47

Công văn Số: 06/LĐLĐ, ngày 15/2/2019 V/v mở tài khoản nhận KPCĐ

 
Biểu mẫu báo cáo quyết toán 2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 09:16

Biểu mẫu báo cáo quyết toán 2018

 
Công văn so 04 - Báo cáo Tài chính Công đoàn 2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 14 Tháng 1 2019 08:59

Công văn Báo cáo Tài chính Công đoàn 2018

 
Công văn Báo cáo Tài chính Công đoàn 2018 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 03:17

Công văn Báo cáo Tài chính Công đoàn 2018

 
Hướng dẫn xây dựng dự toán 2019 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 02 Tháng 11 2018 08:02

Hướng dẫn xây dựng dự toán 2019 Mẫu báo cáo Tài chính 2018

 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 03:54

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CĐCS

 
Mau bao cao Quyet toán tài chính PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 13:50

Mau bao cao Quyet toán tài chính

 
Huong dan bao cao Quyet toan tai chinh PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 13:48

Huong dan bao cao Quyet toan tai chinh

 
Cong văn báo cáo Quyết toán tài chính PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 13:40

Công văn báo cáo Quyết toán tài chính,  Hướng dẫn báo cáo Quyết toán Tài chính

 
Công văn báo cáo số liệu KP, ĐPCĐ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 09:10

Công văn báo cáo số liệu kinh phố và Đoàn phí Công đoàn

 
http://www.mediafire.com/file/0cd01bsiobwu5v1/ve_phan_phoi_nguon_thu_tai_chinh_nam_2017.PDF PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 18 Tháng 7 2017 01:16

Công văn phân phối nguồn thu Tài chính

 
Quyết định số:1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 16:26

Quyết định số:1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

 
Công văn số: 18 /LĐLĐ ngày 14/3/2017 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v hướng dẫn một số nội dung thay đổi về công tác tài chính CĐCS PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:49

Công văn số:  18 /LĐLĐ ngày 14/3/2017 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v hướng dẫn một số nội dung thay đổi về công tác tài chính CĐCS

 
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:39

Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn

 
Hướng dẫn số 217/HD-TLĐ ngày 22/2/2017 của Tổng Liên đoàn về việc thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:35

Hướng dẫn số 217/HD-TLĐ ngày 22/2/2017 của Tổng Liên đoàn về việc thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) Về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:51
 
Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:33

Nghị quyết 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) Về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:51
 
Kế hoạch số: 08/KH-LĐLĐ PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:28

Kế hoạch số: 08/KH-LĐLĐ ngày 17/7/2016 của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn Triển khai thực hiện Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới

Cập nhật ngày Chủ nhật, 26 Tháng 3 2017 22:51
 
Mẫu báo cáo thu và chi tài chính công đoàn năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 13:52

Mẫu báo cáo thu và chi tài chính công đoàn năm 2017

 
Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 13:46

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017

 
Báo cáo số liệu đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2016 13:42

Báo cáo số liệu đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2016

 
Mẫu báo cáo quyết toán năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 22:46

Mẫu báo cáo quyết toán năm 2015

 
Công văn báo cáo quyết toán năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 21:59

Công văn báo cáo quyết toán năm 2015

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 22:02
 
Mẫu số B14-TLĐ : Báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm …. PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 23:03

Mẫu số B14-TLĐ : Báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm ….

 
Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 22:57

Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 13/11/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2016

Cập nhật ngày Thứ ba, 17 Tháng 11 2015 23:01
 
Công văn Số: 2850/UBND-VX ngày 01/12/2014 của UBND thành phố Quy Nhơn V/v trích nộp kinh phí Công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 14:15

Công văn Số: 2850/UBND-VX  ngày   01/12/2014 của UBND thành phố Quy Nhơn V/v trích nộp kinh phí Công đoàn

 
Quyết định Số 272 /QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN Về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 14:13

Quyết định Số 272  /QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN Về việc ban hành Quy định  thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở

 
Quyết định Số: 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 19 Tháng 8 2015 14:10

Quyết định Số: 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

 
Chương trình phối hợp thu kinh phí công đoàn giữa Liên đoàn Lao động – Chi cục thuế – Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố và Kho bạc Nhà nước Quy Nhơn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015 02:05

Chương trình phối hợp thu kinh phí công đoàn giữa Liên đoàn Lao động – Chi cục thuế – Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố và Kho bạc Nhà nước Quy Nhơn

 
Công văn số: 08/ LĐLĐ ngày 21/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v đề nghị thực hiện đối chiếu việc trích, nộp KPCĐ trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 02:24

Công văn số: 08/ LĐLĐ ngày 21/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Quy Nhơn V/v đề nghị thực hiện đối chiếu việc trích, nộp KPCĐ trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo

 
Hướng dẫn lập dự toán năm 2015 và Báo cáo quyết toán TCCĐ năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 22:34

Công văn số 70/LĐLĐ ngày 28/11/2014 của BTV LĐLĐ thành phố Quy Nhơn về việc hướng dẫn lập dự toán năm 2015 và  Báo cáo quyết toán TCCĐ năm 2014

 
Mẫu báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 08:08

Mẫu báo cáo dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm

 
Kế hoạch Số: 19/KH-LĐLĐ ngày 08/11/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về việc Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cơ sở PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ hai, 01 Tháng 12 2014 05:43

Kế hoạch Số: 19/KH-LĐLĐ ngày  08/11/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về việc Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cơ sở

 

 
Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên, quỹ lương năm 2015 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 29 Tháng 10 2014 00:33

Báo cáo số liệu lao động, đoàn viên, quỹ lương năm 2015

 
Hướng dẫn Số: 270/HD-TLĐ thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn và Chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:49

Hướng dẫn Số: 270/HD-TLĐ thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn và Chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

 
Hướng dẫn Số: 258/HD-TLĐ đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014 12:46

Hướng dẫn Số: 258/HD-TLĐ đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn

 
Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 04:56

Nghị định Số: 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn

 


LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN