Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Đảng thành phố năm 2020 In
Thứ ba, 17 Tháng 3 2020 08:23

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, vừa qua, Công đoàn cơ sở cơ quan Đảng thành phố đã phối hợp với các thủ trưởng Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Cơ quan Đảng thành phố, tình hình hoạt động CĐCS Cơ quan Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tài chính Cơ quan Đảng năm 2019, báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng thời tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân.

 

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Đỗ Văn Định – Chủ tịch LĐLĐ thành phố

Phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị; biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cơ quan Đảng thành phố. Trọng tâm là công tác tham gia quản lý, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức viên chức; hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức sôi nổi và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lai Xuân