Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Xây dựng CĐCS trường tiểu học Trần Quốc Tuấn vững mạnh toàn diện PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 12 Tháng 9 2015 10:30

Cập nhật ngày Thứ năm, 24 Tháng 9 2015 05:23
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN