Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chuyên mục lao động và công đoàn thành phố Quy Nhơn: LĐLĐ thành phố tổ chức tuyên tuyền phổ biển GDPL, tập huấn và hoạt động CĐCS trường tiểu học Lê Lợi PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 29 Tháng 11 2015 11:04

Cập nhật ngày Chủ nhật, 29 Tháng 11 2015 11:11
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN