Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chuyên mục an ninh trật tự thành phố Quy Nhơn ngày 26/6/2016 PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 17 Tháng 7 2016 12:52

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN