Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chuyên mục lao động và công đoàn: LĐLĐ thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao kết hoạt động công tác nữ công PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 22 Tháng 10 2016 02:22

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN