Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chuyên mục nếp sống văn minh đô thị: Đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng mô hình xử lý rác thải tập trung, rác thải sinh hoạt góp phần mang lại vệ sinh môi trường ở xã Phước Mỹ; ... PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 11:50

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 13:15
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN