Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chuyên mục thuế và cuộc sống hôn nay: Chi cục Thuế TP Quy Nhơn tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt nam; từ tháng 10 năm 2016, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn triển khai công tác thí điểm ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán; PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 11:54

 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN