Chuyên mục thuế và cuộc sống hôn nay: Chi cục Thuế TP Quy Nhơn tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt nam; từ tháng 10 năm 2016, Chi cục Thuế TP Quy Nhơn triển khai công tác thí điểm ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán; In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 02 Tháng 11 2016 11:54