Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Quy Nhơn ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022! Nhiệt Liệt chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

Chuyên mục cải cách hành chính và đời sống: PDF. In Email
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 05 Tháng 11 2016 22:44

Thành phố Quy Nhơn tổ chức đăng ký thủ tục đất đai “trọn gói”; UBND phường Lê Hồng Phong với công tác cải cách hành chính công 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 05 Tháng 11 2016 22:45
 

LĐLĐ THÀNH PHỐ QUY NHƠN