Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 06 Tháng 7 2018 09:13

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ CNVCLĐ thành phố QN lần I năm 2018