Công văn V/v tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2018-2019) In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 02:26

Số: 16 /LĐLĐ V/v tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X (2018-2019)