Công văn về việc Triển khai cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 14 Tháng 6 2019 07:42

Công văn số 30/LĐLĐ ngày 4/6/2019 về việc Triển khai cuộc thi ảnh "Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook