Thể lệ Cuộc thi tìm hiếu "90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam" In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 26 Tháng 11 2019 07:07

Thể lệ Cuộc thi tìm hiếu "90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"