Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Đảng quang vinh - Bác Hồ vĩ đại - Quê hương Bình Định anh hùng” trong đoàn viên và người lao động tỉnh Bình Định năm 2020 In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 01:17

Kế hoạchsố 10/KH-LĐLĐ ngày 25/8/2020 

Thể lệ Cuộc thi 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 01:23