Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 15 Tháng 10 2020 08:58

Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ, ngày 12/10/2020 Triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019