Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 15 Tháng 4 2021 03:28

Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ, ngày 19/03/2021 Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026